Reklama

1. Inzertní podmínky

a) Inzerce se přijímá na základě emailové objednávky
b) Objednávka musí obsahovat tyto informace: obchodní jméno zadavatele, sídlo firmy, popř. adresu pro zaslání fakturace, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné osoby, razítko firmy, čitelně jméno, podpis a přesné zadání objednávané služby.
c) Jako podklad o přijetí objednávky vydavatel emailem vystaví potvrzení o termínu zveřejnění inzerátu včetně kalkulace ceny.
d) Potvrzením emailové objednávky vydavatelem je uzavřen smluvní vztah.

2. Vydavatelské podmínky

a) Vydavatel sjedná se zadavatelem přesný termín zveřejnění a pozici baneru. 
b) Zadavatel dodá inzerát o rozměrech, které odpovídají rozměrům inzerce na serveru Maxarea.com. Jiné rozměry banerů nemohou být zobrazeny.
c) Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Vydavatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu je zadavatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které mu výše uvedeným jednáním zadavatele vzniknou.

3. Právo odmítnout inzerát

a) Vydavatel si vyhrazuje nepřijmout inzerci, která není alespoň minimálně spojena s obsahem a náplní serveru Maxarea.com
b) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
c) Vydavatel si vyhrazuje nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, event. Pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.
c) Vydavatel si vyhrazuje nepřijmout inzerci, která není alespoň minimálně spojena s obsahem a náplní serveru Maxarea.com

4. Neplnění zakázky

a) Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody. Náhradní plnění může být mezi zadavatelem a vydavatelem domluveno.

5. Platební podmínky

a) Inzerce musí být proplacena před započetím reklamní kampaně. Pokud není kampaň zaplacena do sjednaného termínu spuštění kampaně, nemůže být spuštěna.  
b) Pokud nebudou pohledávky vydavatele uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatel postupovat v souladu s čl. 3c) těchto podmínek a ustanoveními obchodního zákoníku.
c) Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit zvláštní ceny na inzerci ve speciálních případech.

6. Závěrečné ustanovení

a) Speciální nebo atypické reklamní projekty mimo ceníkové podmínky realizujeme vždy po dohodě a za smluvní cenu.
b) Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě dohody.

 

V případě Vašeho zájmu o inzerci nás kontaktujte na E-mailu: reklama@maxarea.com

ISSN 1801-0539